advertising-oglasavanje-2000

Moderan marketar – umetnost (digitalnog) marketinga

„Moderan marketar“ predstavlja početak priče, a nadam se i njenim nastavcima, o tome šta su sadašnjost i budućnost posla modernog marketara, osobe koja se bavi marketingom potkrepljenim digitalnim kanalima komunikacije.

Da li možemo da se složimo da više ne postoji klasičan i digitalni marketing te da je sve to u stvari marketing?

advertising-oglasavanje

Oglašavanje u 80-tim / https://www.slideshare.net/simondang/simon-dang-2011-baruch-college-zicklin-school-of-business-internet-marketing-amp-global-business

U redu. Drago mi je da smo se usaglasili. Celu priču bih podelio na 4 glavna elementa.

  1. Strategija i taktika modernog marketinga
  2. Inteligentni signali marketinga
  3. Merenje učinka marketing kampanja
  4. Unapređenje biznisa kroz marketing

i bonus

  •  uvođenje mašinskog učenja i veštačke inteligencije u marketing

Da, ovo će biti teme budućih članaka.

Moderan marketar

Ko je moderan marketar? Odgovor bi mogao biti dat u vidu poređenja. Čini se da je moderni marketar čovek na granici sa mitskim bićem koje poznaje u prste svaku novu (i staru) tehnologiju, ume da komunicira i kuje reči (wordsmith), pravi kreativna rešenja, bavi se klijentima i zauvek je priključen na neki tok informacija. Kao i svako mitsko biće, nećete ga naći, iako ćete ga tražiti u svakom oglasu za posao.

Moderan marketar je osoba svesna mogućnosti sistema (radio, štampa, televizija, internet, Facebook, Instagram, Google). Sistema koji omogućavaju komunikaciju sa kupcima/klijentima/potrošačima. Marketar je svestan biznisa klijenta ili kompanije u kojoj radi. Ume da usmeri organizaciju u pravom smeru, sa minimalnim lutanjem pri odabiru tehnologija i kanala komunikacije.

advertising-oglasavanje-2000

Oglašavanje posle 2000te / https://www.slideshare.net/simondang/simon-dang-2011-baruch-college-zicklin-school-of-business-internet-marketing-amp-global-business

Inteligentni signali

Svaki sistem ili marketing platforma (televizija, štampa, radio, Facebook) ima mogućnost primanja i razmene informacija. Da, čak i tzv. oflajn sistemi imaju mogućnost komunikacije sa spoljnim svetom (plan objava, izveštaji o pokrivenosti, dosegu (reach), ciljnim grupama). Možda ne u realnom vremenu, ali sa i te kako dostupnim informacijama.

Suština modernog marketinga je upravljanje signalima i slanje prave informacije (poslovno ili možda strateški bitne) na pravo mesto (platforma, kanal komunikacije). Kakvo upravljanje signalima?

Svaka oglasna poruka sa svoje strane ima određene parametre (mesto komunikacije, medij komunikacije, naziv kampanje, oglasnu poruku, kreativno rešenje) na koju potencijalni i/ili trenutni klijent reaguje (ili ne). Ovo su signali koje platforma ima za svaki par ušiju ili očiju do kojih oglas stigne. Takve signale mogu da prihvate sistemi za merenje (različite analitike).

Signali ponašanja

Svaka reakcija osobe koja je bila izložena reklami (u bilo kom delu dana ili na bilo kojoj lokaciji) može biti obeležena na svakom koraku korisničkog puta. Suština modernog marketinga su informacije o tome šta je viđeno, na šta je reagovano i kako se osoba dalje ponašala.

Učinak marketinga

Taj moderan marketing u stvari znači da smo u stanju da izmerimo svaki korak potencijalnog kupca sa svih mogućih kanala, utvrdimo uspeh i usaglasimo ga sa poslovnim ciljevima, zbog kojih se i bavimo marketingom.

Biznis ispred svega, dragi moji i drage moje. Marketing sam po sebi je sposobnost, koja se uči i usvaja sve brže.

Neko je sposobniji da usvoji znanja, a neko nije.

Učinak je u stvari mera uspeha implementiranih znanja. Zbog toga je merenje veoma bitan element, koji od vas pravi uspešnog ili propalog marketara.

Napredni biznis

Prošlo je vreme čekanja na dugotrajne i bolne postupke istraživanja ciljnih grupa. Nije da takva istraživanja nemaju efekta, ali su zastarela onog trenutka kada se urade i klijenti obaveste o rezultatima.

Istraživanje je kontinualno i traje svakog minuta života potrošača.

Filozofski gledano – zašto bi neko bio uključen 24 sata na dan, 7 dana u nedelji? Zar svrha života nije da uživamo. Biznis ne spava i potreba za nečijim proizvodima ili uslugama postoji uvek.

Ah, ta veštačka inteligencija

Onda kada poznajete biznis, znate kako da merite učinak ili uspeh, svesni ste signala koje možete dobiti i koje imate na raspolaganju i implementirate sve to na prava mesta – obezbedili ste gorivo za sisteme veštačke inteligencije. AIi, sistemima je neophodno gorivo ili materijal sa kojim mašine mogu da ustanove obrasce ponašanja, načine kupovine ili identifikuju grupe ljudi koje je teško primetiti golim okom.

Mašine mogu da primete (u stvari je u pitanju testiranje velikog broj varijacija) te obrasce i da nas obaveste o zapažanjima. Ljudi, još uvek, daju konačnu presudu kako će se obrađene informacije koristiti.

I to bi bio uvod u priču o modernom marketaru.

Ne plašite se. Budućnost je tu samo zbog vas.

Naravno da nije.