View Post

Entropija posla i reciklaža kompanije

“Designers become machine nerds. Machines define what you can do. That and finding the right operators for them.” / Dizajneri postaju zaluđenici za mašinama. Mašina definiše ono šta možete uraditi kao i pronalaženje pravih rukovaoca za njih. – Vilijam Gibson, Nulta tačka istorije (Zero History) ‘Men have become tools of their tools./Ljudi su postali alati svojih alatki.’ ~Henry David Thoreau Svi mogući horori sveprisutnog-velikibrat-društva su tu oko nas. Samo ih još nismo svesni kako nisu povezani mrežom. Ovaj članak je pisan više puta – ne zbog toga što nisam znao šta da napišem već kako nisam znao kako da opišem. …

View Post

Socijalizam ergo Kapitalizam- Trenutak istorije (10)

Prošao sam nemačke i francuske korporacije kao i skandinavske, nisam bio u engleskim ili američkim, ali sam ih osmatrao direktno ili indirektno i mogu da zaključim da socijalna strana svakog poslovanja mora da postoji i da je veoma, veoma slična i da se oslanja na mitskoj organizaciji znanoj kao „samoupravni socijalizam“.