Predavanje na BlogOpenu (SocialOpen)

Blogopen Socialopen 2010

Pre mesec dana sam video poziv predavačima za dostavu radova na BlogOpenu (ove godine u Novom Sadu) i odlučio da se prijavim. U glavi mi se vrzmala ideja o stvarima o kojima nisam video da iko priča – novcu.

Želeo sam da izbegnem mlaćenje prazne slame i mudrovanju kroz prepisivanje standardnih članaka na temu monetizacije raznih naloga na društvenim medijima.

Šta se dešava kada ste se spremili za svoj veliki poslovni debi, imate snage i volje i potencijalne klijente? Formiraj cenu kako bi neko mogao da ti plati ili da te odbije.

Bez cene ništa nema smisla, niti posla – niti razmišljanja o profesionalnom bavljenju ovom vrstom komunikacije.

Ne ulazeći u to koliko ko sebe ceni (nikada dovoljno), polazište je stavljeno iz ugla firme koja razvija servise i koja želi da ponudi uslugu firma-firmi(organizaciji).

Iako je sažetak predavanja malo (više) drugačiji od zvaničnog – cilj je isti. Koliko košta komercijalna usluga?

Iako sam manifestaciju posmatrao sa strane poslednjih nekoliko godina, pratio sam kako raste i pronalazi pravi put. SocialOpen je možda već novo ime stare ideje. Otvorena vrata društvenih medija.