kaizen – online oglašavanje (2)

200904111104.jpg Kaizen (na japanskom znači unapređenje) je japanska filozofija koja se fokusira na kontinualno unapređenje u svakom aspektu života.

U online oglašavanju može se koristiti u svakodnevnm vođenju kampanja i menjanju parametara, kako bi se odgovorilo potrebama kampanje i ponašanju korisnika.

Kako online oglašavanje nije posao koji se zasniva na kreiranju reklame i puštanju niz vodu (srp. radiće posao), tokom koga se preuzme materijal od klijenta, pronađu slobodna mesta u medijima, usaglasi da je sve što se tiče pozicije, objavi reklama, naplati se od klijenta i isplati mediju, gde se, jednostavnije rečeno, vrši čista trgovina mesta za kontinualno unapređenje nema mesta.

Bitna je količina i brzina obrta. Procenat marže u ovoj trgovini je mali i svako ga radi, sa manjim ili većim uspehom. Vratimo se ličnom zenu 🙂 i aktivno učestvujmo u kampanjama klijenta. Sama kampanja može biti avantura koja vas može odvesti ka novom poslovnom poduhvatu ili otkrivanju novih tržišta.

Lično, PPC je samo početak, ono čemu se radujem je PPA (CPA), gde se plaća akcija koju korisnik načini.

Na ovaj način kampanja zaista dolazi do izražaja, koliko je pametna, dobra i privlači kupca.

Nema stajanja. Idemo i radimo.