View Post

Sve popularno je pogrešno (2)

Posle kratkog pogleda na nacionalne televizijske programe (nekoliko sati pre par meseci) zapitao sam se da li gledam jedan kanal sa različitim filterima ili reciklirani materijal. Onda sam promenio kanal i naleteo na AlJazeera Balkan. Kao svaki stanovnik ove zemlje prvo bih se ogradio od slušanja bliskoistočnog medija koji je nekada bio izvor prenošenja informacija određenih ilegalnih organizacija- ali stvari su se promenile. U 10 minuta sam bio privučen informacijama, vestima koje su ljudi očigledno tražili i sagledali iz više uglova. Ako bih sumirao – naleteo sam na medij koji istražuje – novinari koji traže put… A sve u cilju …

kaizen – online oglašavanje (2)

200904111104.jpg Kaizen (na japanskom znači unapređenje ) je japanska filozofija koja se fokusira na kontinualno unapređenje u svakom aspektu života. U online oglašavanju može se koristiti u svakodnevnm vođenju kampanja i menjanju parametara, kako bi se odgovorilo potrebama kampanje i ponašanju korisnika. Kako online oglašavanje nije posao koji se zasniva na kreiranju reklame i puštanju niz vodu (srp. radiće posao ), tokom koga se preuzme materijal od klijenta, pronađu slobodna mesta u medijima, usaglasi da je sve što se tiče pozicije, objavi reklama, naplati se od klijenta i isplati mediju, gde se, jednostavnije rečeno, vrši čista trgovina mesta za kontinualno unapređenje nema mesta.